Praktyka liczona w dziesiątkach lat,

kwalifikacje zawodowe poparte dyplomami ukończenia szkół technicznych różnego szczebla,

i zamiłowanie do tworzenia rzeczy pięknych

- w największym skrócie: ErSter

 

Świadczymy usługi

na obszarze województwa mazowieckiego i terenów ościennych

w ramach Umowy o dzieło lub Umowy zlecenia.