Sterowniki ekranów /seria EXTER/

Ze względu na sposób prezentacji obszaru roboczego rozróżniamy:

  • wielkogabarytowe ekrany montowane na stałe na ścianie,
  • ekrany rozwijane ręcznie
  • oraz najpopularniejsze - ekrany rozwijane elektrycznie.

 

Ekrany elektryczne z reguły wyposażane są w bardziej lub mniej efektowne przyciski naścienne, przy pomocy których użytkownicy rozwijają / zwijają powierzchnię roboczą ekranu do kasety.

Istnieją również wersje ekranów realizujące w/w czynności z zastosowaniem sterowników radiowych...

Niewątpliwą zaletą sterowników radiowych jest fakt likwidacji szpecących ściany przycisków manualnych oraz szybkość montażu (brak połączeń kablowych), natomiast niedogodnością... pilot, o którego trzeba dbać, by był sprawny i żeby nie "wywędrował" z Sali Konferencyjnej w kieszeni jednego z prelegentów...

Wad opisanych powyżej pozbawione są elektroniczne sterowniki ekranów, zwane potocznie trigger'ami.

W największym skrócie: sterownik elektroniczny ma za zadanie "wyczuć" kiedy projektor zostanie włączony i wówczas rozwinąć ekran, natomiast po wyłączeniu projektora ekran zwinąć do kasety.

Od strony obwodów WYJściowych sterowniki elektroniczne są do siebie podobne, ponieważ ekrany elektryczne wymagają ściśle określonego podłączenia napięcia na styki silnika, natomiast obwody WEJściowe, czyli sposób pozyskania informacji o stanie pracy projektora, znacznie się różnią i w dużej mierze zależą od inwencji konstruktora.

Seria EXTER to kilka modeli sterowników, różniących się od siebie sposobem detekcji i interpretacji sygnałów, dzięki którym mogą sterować ekranem prezentacyjnym:

  • EXTER_V5 - moduł sterownika detekujący zmiany napięcia TTL /5VDC/ na odpowiednich pinach gniazd wyjściowych projektora. W celu maksymalnego zabezpieczenia projektora, obwody wejściowe odseparowane od obwodów wyjściowych (przekaźników mocy) optoseparatorami. Przed użyciem tego modułu należy dokonać pomiarów, czy projektor w określonym wcześniej trybie pracy  wystawia tzw. napięcie triggujące, jeżeli tak to jaką przybiera wartość.
  • EXTER_V5_CS - budowa i zasada działania identyczna z modelem "V5" z tą różnicą, że wersja "CS" wystawia odpowiedni sygnał do powiadomienia Centrali Sterującej ErSter o stanie pracy projektora. (czytaj więcej: system SYS_OFF)
  • EXTER_V12 - odmiana modelu "V", stosowana gdy napięcie triggujące projektora wynosi 12VDC.
  • EXTER_M/S -bezinwazyjny moduł sterownika, analizujący wartość prądu płynącego w przewodzie zasilającym projektora. Z powodzeniem stosowany, gdy nie istnieje możliwość zastosowania sterowników serii "V". Ze względu na konieczność wykonania kalibracji napięcia progowego wymagana obecność doświadczonego instalatora.