Automatyczny sterownik ekranu EXTER_M/S

EXTER_M/S to moduł sterownika działającego w konwencji Master/Slave. Oznacza to, że potrafi automatycznie wykryć fakt włączenia projektora, odpowiednio zinterpretować i wydać stosowną komendę do urządzenia sterowanego (np. opuść ekran elektryczny). Po stwierdzeniu, że projektor przeszedł w tryb czuwania moduł wydaje komendę, by ekran prezentacyjny powrócił do stanu spoczynkowego.

 

Zasada działania polega na detekcji prądu płynącego w przewodzie zasilającym projektora. W momencie przepływu prądu przez detektor wytwarza się na nim niewielkie napięcie, które jest zwielokrotniane przez wzmacniacz operacyjny. Tak wzmocniony sygnał podawany jest na komparator napięć, który ma za zadanie porównanie napięcia zdetekowanego z napięciem wzorcowym. W momencie, gdy napięcie to będzie większe od ustawionego za pomocą potencjometru napięcia wzorcowego komparator uruchamia podzespoły wykonawcze.

 

Aby maksymalnie uprościć instalację, urządzenie zostało umieszczone w tzw. obudowie „zasilaczowej”, wyposażonej w gniazdo i wtyk 230VAC z bolcem uziemiającym. Wtyczkę urządzenia podłącza się do gniazda 230V instalacji energetycznej, dedykowanej do zasilania projektora, natomiast kabel zasilający projektora podłącza się do gniazda 230V sterownika.

Do zasilenia ekranu, poprzez dławicę kablową, został wyprowadzony poza obudowę Exter'a przewód 4x1,5mm² zakończony złączem śrubowym 4x2.5mm².

 

Zastosowano następującą kolorystykę żył:

  • brązowy – do góry (L)
  • czarny – do dołu (L)
  • niebieski – neutralny (N)
  • żółto-zielony - uziemienie

 

Parametry techniczne

  • Zasilanie: 230VAC
  • Maksymalny prąd obciążenia: 16A
  • Maksymalna /sumaryczna/ moc obsługiwanych urządzeń: 3600W
  • Pobierany prąd w trybie czuwania: ~10mA
  • Regulacja progu zadziałania funkcji Slave
  • Wymiary obudowy: 121x71x45

 

Projektory to niewdzięczne urządzenia dla zastosowań detektorów prądowych z tego powodu, że zarówno w czasie pracy, jak i czuwania prąd w przewodzie zasilającym płynie, tyle że mniejszy lub większy. Co więcej - w każdym modelu różnica ta jest inna. Nie ma zatem możliwości zestrojenia sterownika w procesie produkcyjnym. Musi tę czynność wykonać w miejscu pracy doświadczony instalator. Oczywiście z zachowaniem należytej ostrożności, bo w urządzeniu występują wysokie napięcia, grożące życiu i zdrowiu.

EXTER_M/S posiada możliwość ustawienia progu zadziałania modułu wykonawczego.

W czasie pierwszego uruchomienia próg zadziałania ustawiany jest na około 8-10W, co oznacza że urządzenie dołączone do gniazda "projektor" o poborze prądu mniejszym od ok. 20mA nie uruchomi elementów wykonawczych (np. projektor w stanie czuwania.)

Ekran elektryczny przeznaczony do współpracy ze sterownikiem Exter MUSI posiadać sprawne wyłączniki krańcowe góra/dół.

 

UWAGA!!!

Przed otworzeniem obudowy urządzenie MUSI zostać odłączone od napięcia 230VAC!