stat4u

Kalkulacja kosztów dojazdu do klienta

Przyjęliśmy, że dojazd do miejsca wskazanego przez Klienta, odległego od naszej bazy samochodowej w Sulejówku o mniej niż 25 kilometrów, wliczony jest w cenę usługi. Często zdarzają się wyjazdy dalsze. Warto więc wiedzieć, w jaki sposób wyliczamy orientacyjne koszty dojazdu.

Posiłkujemy się mapką zamieszczoną w zakładce Dojazd do...

Po najechaniu myszką na kolorowy znacznik uruchamiamy skrypt "Dojazd do" i wpisujemy adres miejsca, do którego mamy dojechać. System nawigacji automatycznie wytycza optymalną trasę z uwzględnieniem ilości kilometrów. Jeżeli obliczona trasa jest dłuższa od 25km różnicę mnożymy przez 3pln.

Dlaczego mnożymy przez 3?

  • 0,83pln - wozokilometr (tam)
  • 0,83pln - wozokilometr (z powrotem)
  • 1,34pln - wynagrodzenie kierowcy/serwisanta (tam i z powrotem)

 

Przykład wyliczeń:

Trasa: Sulejówek -> Pruszków (41km) Kosz dojazdu: 41km - 25km x 3pln = 48pln


Na życzenie Zamawiającego lub w przypadku wyjazdów zdecydowanie bliższych od 25km stosownie obniżamy cenę usługi, a w wyliczeniu kosztów stosujemy mnożnik x3 dla całej trasy.