stat4u

ErSter NOON - pozbywamy się ważnego przycisku

/czasami jest to konieczne.../

Inwestorzy często decydują się na montaż w stołach konferencyjnych tzw. multimedialnych przyłączy stołowych. Takie przyłącza to praktyczna, ale jednocześnie droga inwestycja, dlatego warto poświęcić chwilę czasu i tak je skonfigurować, by były jak najkrótsze. Po pierwsze, zajmą mniej miejsca na stole, a po drugie ich cena będzie adekwatna do ilości modułów umieszczonych w stelażu.

ErSter NOON to projekt, w którym nie tylko zrezygnowano ze zintegrowanego manipulatora naściennego na korzyść manipulatorów rozproszonych w przyłączach stołowych, ale także z przycisku (przycisków) włączającego system audiowizualny (POWER ON).

Każdy z przycisków wyboru źródła sygnału (np. HDMI, VGA) potrafi włączyć system, a następnie wysłać do projektora komendę uruchamiającą konkretne wejście sygnału.

Celowo nie zrezygnowaliśmy z przycisku POWER OFF, gdyż procedura wyłączania systemu jest jedną z najważniejszych i zasługuje nie tylko na wydzielony przycisk, ale także różniący się kolorystycznie od pozostałych. Oczywiście mogliśmy skopiować pomysł z modelu E_ONE_M i wysyłać komendę OFF po dłuższym (np. 3 sekundowym) przytrzymaniu przycisku wyboru źródła, ale z naszej praktyki wynika, że nie tędy droga. Nie trzeba komplikować ważnych procedur, które powinny być skuteczne i banalnie proste.

Włączenie systemu to nie tylko wysłanie komendy ON do projektora. Zwykle wykonywane są również długotrwałe procedury uruchamiające dodatkowe elementy systemu np. rozwijanie ekranów, rolet, itp... Aby Użytkownik nie odczuł dyskomfortu związanego z brakiem przycisku ON konieczne jest użycie wyspecjalizowanych urządzeń sterujących, reagujących bezpośrednio na sygnały z Centrali Sterującej lub zdecydowanie się na użycie sterowników typu EXTER_CS.


Artykuły powiązane:

- Montaż i uruchomienie systemu sterowania /orientacyjna kalkulacja cenowa /