Instalacje elektryczne /do 1kV/

Nasi elektroinstalatorzy posiadają kwalifikacje uprawniające do realizacji zadań w zakresie: obsługi, remontów, modernizacji oraz budowy nowych sieci elektrycznych w przedziale niskich napięć (do 1000V). 

Kierownicy zespołów instalatorskich posiadają uprawnienia nadzorcze, co oznacza że mogą sprawować dozór nad wykonywanymi czynnościami z zakresu elektroenergetyki, koordynować działania instalatorów oraz innych ekip remontowych znajdujących się na terenie budowy.

Dysponujemy parkiem narzędziowym, umożliwiającym wykonywanie prac instalatorskich w murze, gipsie lub drewnie.

Szczególną wagę przykładamy do zminimalizowania pylenia w czasie wykonywania prac budowlanych.

Znakomita większość naszych elektronarzędzi posiada system pochłaniania pyłu. Używamy odkurzaczy budowlanych z potrójnym systemem filtracji, w tym z filtrem wodnym, szczególnie przydatnym przy bruzdowaniu.

Nie unikamy: łatania, zacierania, tynkowania i malowania ścian... Innymi słowy... staramy się działać profesjonalnie, perfekcyjnie i kompleksowo.


Artykuły powiązane: Instalacje niskonapięciowe