Praktyka liczona w dziesiątkach lat,

kwalifikacje zawodowe poparte dyplomami ukończenia szkół technicznych różnego szczebla,

i zamiłowanie do tworzenia rzeczy pięknych

- w największym skrócie: ErSter

 

Na chwilę obecną świadczymy usługi na terenie Mazowsza i województw ościennych w ramach Umowy o dzieło.

CDN...