W maju 2022r. firma ERSTER - systemy multimedialne zmieniła nazwę...

Od tego dnia "ERSTER" stanowi jedną z marek firmy FachTech.

Montaż i uruchomienie systemu sterowania

/orientacyjna kalkulacja cenowa /

/aktualizacja cen: marzec 2020/

Ciężko jest jednoznacznie określić jakie koszty poniesie potencjalny Inwestor za zainstalowanie jednego z naszych systemów sterowania. Cenę wykonania i zaprogramowania poszczególnych centralek sterujących staraliśmy się zunifikować, znane są również ceny modułów peryferyjnych. Wielką niewiadomą jest wybór manipulatorów, cena robocizny (w tym materiałów instalacyjnych) oraz koszty dojazdu.

Żeby przedstawić Państwu choćby orientacyjną kalkulację cenową musimy posłużyć się kilkoma przykładami:

 

Przykład 1. Instalacja systemu ErSter ONE_M w lokalizacji oddalonej od bazy do 10km.

Szczegóły zamówienia: sterowanie projektorem (system On/Off, źródło VGA lub HDMI, manipulator).

Kalkulacja kosztów (netto):

 • zaprogramowana centralka sterująca + manipulator (montaż w istniejącym przyłączu multimedialnym) - 700
 • robocizna + materiały instalatorskie - 250 + ~50

Razem: ~1000 zł/netto (1230 zł/23% VAT)

 

Przykład 2. Instalacja systemu ErSter NOON w lokalizacji oddalonej od bazy do 10km.

Szczegóły zamówienia: sterowanie projektorem (system Off, źródło VGA, źródło HDMI1, źródło HDMI2, sterowanie ekranem (góra|dół), system monitoringu SYS_OFF, manipulator rozproszony, sygnalizacja RGB).

Kalkulacja kosztów (netto):

 • zaprogramowana centrala sterująca 1xRS232 + manipulatory, sygnalizator RGB - 1350
 • sterownik ekranu EXTER V5_CS - 225
 • robocizna + materiały instalatorskie - 350 + ~150

Razem: ~2075 zł/netto (2552,25 zł/23% VAT)

 

Przykład 3. Instalacja systemu ErSter Basic w lokalizacji oddalonej od bazy o 41km.

Szczegóły zamówienia: sterowanie projektorem (system On, system Off, źródło VGA, źródło HDMI, regulacja głośności +/-), sterowanie ekranem (góra | dół), system monitoringu SYS_OFF, manipulator hybrydowy z funkcją sygnalizacji optycznej).

Kalkulacja kosztów (netto):

 • zaprogramowana centrala sterująca 1xRS232 - 1350
 • sterownik ekranu DigMan - 175
 • system monitoringu stanu pracy projektora - 200
 • manipulator hybrydowy - ~450
 • robocizna + materiały instalatorskie - 450 + ~100
 • dojazd 41km - ~62

Razem: ~2757 zł/netto (3391,11 zł/23% VAT)

 

Przykład 4. Instalacja systemu ErSter NOON w lokalizacji oddalonej od bazy o 41km.

Szczegóły zamówienia: sterowanie projektorem (system Off, źródło VGA, źródło HDMI), sterowanie przełącznikiem HDMI (np.6 x źródło HDMI), sterowanie ekranem (góra | dół), system monitoringu SYS_OFF, manipulator rozproszony, sygnalizacja RGB).

Kalkulacja kosztów (netto):

 • zaprogramowana centrala sterująca 2xRS232 + manipulatory, sygnalizator RGB - 1650
 • sterownik ekranu EXTER V5_CS - 225
 • robocizna + materiały instalatorskie - 400 + ~150
 • dojazd 41km - ~62

Razem: ~2457 zł/netto (3022,11 zł/23% VAT)

 

Przykład 5. Instalacja systemu ErSter ONE_B w lokalizacji oddalonej od bazy do 10km.

Szczegóły zamówienia: sterowanie projektorem (system On/Off, źródło VGA lub HDMI, manipulator, sygnalizacja optyczna), sterowanie ekranem (góra | dół)

Kalkulacja kosztów (netto):

 • zaprogramowana centralka sterująca + manipulator (zintegrowana sygnalizacja optyczna) - 950
 • sterownik ekranu EXTER M/S - 250
 • robocizna + materiały instalatorskie - 250 + ~50

Razem: ~1500 zł/netto (1845 zł/23% VAT)

 

Przedstawione powyżej przykłady mają na celu przybliżenie orientacyjnych kosztów instalacji i uruchomienia systemu sterowania.

Koszty rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić, w zależności od doboru modułów peryferyjnych i specyfiki zamówienia. Dobór optymalnych modułów uwarunkowany jest typem /modelem/ projektora.

W przypadku zlecenia instalacji zestawu audiowizualnego wyposażonego w system sterowania, zdecydowanie niższe, koszty robocizny ujęte są w wycenie zbiorczej.


Artykuły powiązane:

- Kalkulacja kosztów dojazdu do klienta

 

Kalkulacja kosztów dojazdu do Klienta

Przyjęliśmy, że dojazd do miejsca wskazanego przez Klienta, odległego od naszej bazy samochodowej w Sulejówku o mniej niż 10 kilometrów, wliczony jest w cenę usługi. Często zdarzają się wyjazdy dalsze. Warto więc wiedzieć, w jaki sposób wyliczamy orientacyjne koszty dojazdu.

Posiłkujemy się mapką zamieszczoną w zakładce: Kontakt/Dojazd do...

Po najechaniu myszką na kolorowy znacznik uruchamiamy skrypt "Dojazd do" i wpisujemy adres miejsca, do którego mamy dojechać. System nawigacji automatycznie wytycza optymalną trasę z uwzględnieniem ilości kilometrów. Jeżeli obliczona trasa jest dłuższa od 10km różnicę mnożymy przez 2pln.

Dlaczego mnożymy przez 2?

 • 0,83pln - wozokilometr (tam)
 • 0,83pln - wozokilometr (z powrotem)
 • 0,68pln - wynagrodzenie kierowcy, obsługa logistyczna usługi (pilne dojazdy do sklepów lub hurtowni, płatne parkowanie, itp...)

 

Przykład wyliczeń:

Trasa: Sulejówek -> Pruszków (41km) Kosz dojazdu: (41km - 10km) x 2pln = 62pln

Przeglądy serwisowe Projektorów i Systemów Prezentacyjnych

/orientacyjny cennik usług/

/aktualizacja: 23.07.2021/

Utarło się nazywać przeglądy serwisowe "serwisem projektorów", bo to projektory wymagają przeprowadzania okresowych czynności eksploatacyjnych. W warunkach wyjazdowych możliwe jest wykonanie podstawowych działań serwisowych, które w znakomitej większości przypadków wystarczają do zapewnienia ciągłości pracy projektora. Niestety, czasami przegląd podstawowy kończy się diagnozą: "projektor kwalifikuje się do serwisu specjalistycznego"... (np. po stwierdzeniu eksplozji/implozji lampy) Serwis taki wykonywany jest w wyspecjalizowanych pracowniach elektronicznych.

W ramach usługi "przegląd serwisowy systemu AV" wykonujemy nie tylko czynności eksploatacyjne w odniesieniu do projektora. Staramy się działać kompleksowo, bo (w naszej ocenie) tylko takie działanie zapewni Użytkownikowi właściwą jakość i komfort pracy... Przegląd dotyczy wszystkich elementów Systemu. Począwszy od przyłącza multimedialnego, poprzez urządzenia odpowiedzialne za przesył i emisję sygnałów audiowizualnych, na manipulatorach i pilotach IR kończąc...

 

Przegląd serwisowy zestawu prezentacyjnego

Poprzez określenie "zestaw prezentacyjny" rozumiemy system zawierający: projektor, ekran, terminal multimedialny, strukturalna infrastruktura kablowa, przewody przyłączeniowe, manipulatory.

Czynności wykonywane w ramach usługi:

 • diagnostyka przedserwisowa systemu
 • konserwacja projektora
 • konfiguracja i kalibracja projektora
 • testy systemu i ew. usuwanie beznakładowych usterek
 • wykaz elementów uszkodzonych, wymagających wymiany
 • w miarę możliwości wymiana uszkodzonych elementów (za zgodą Zamawiającego, oddzielna pozycja na fakturze)
 • raport poserwisowy w formie zbiorczej (arkusz .xls zawierający podstawowe dane serwisowanego systemu i ewentualne sugestie eksploatacyjne)

 150zł/netto*

184,50zł/brutto*

* praca do wysokości 3m, powyżej; +15%/metr

Przegląd serwisowy autonomicznego systemu audiowizualnego

Poprzez określenie "system audiowizualny" rozumiemy system zawierający: projektor, ekran, urządzenia obsługujące tor audio, terminal multimedialny, strukturalna infrastruktura kablowa, przewody przyłączeniowe, manipulatory.

Czynności wykonywane w ramach usługi:

 • diagnostyka przedserwisowa systemu
 • konserwacja projektora
 • konfiguracja i kalibracja projektora
 • konfiguracja i zbalansowanie torów audio
 • testy systemu i ew. usuwanie beznakładowych usterek
 • wykaz elementów uszkodzonych, wymagających wymiany
 • w miarę możliwości wymiana uszkodzonych elementów (za zgodą Zamawiającego, oddzielna pozycja na fakturze)
 • raport poserwisowy w formie zbiorczej (arkusz .xls zawierający podstawowe dane serwisowanego systemu i ewentualne sugestie eksploatacyjne)

185zł/netto*

227,55zł/brutto*

* praca do wysokości 3m, powyżej; +15%/metr

Przegląd serwisowy multimedialnego zestawu interaktywnego

Poprzez określenie "zestaw interaktywny" rozumiemy system zawierający: projektor, tablica interaktywna, urządzenia obsługujące tor audio, terminal multimedialny, strukturalna infrastruktura kablowa, przewody przyłączeniowe, manipulatory.

Czynności wykonywane w ramach usługi:

 • diagnostyka przedserwisowa systemu
 • konserwacja projektora
 • czyszczenie tablicy interaktywnej
 • testy systemu i ew. usuwanie beznakładowych usterek
 • konfiguracja i kalibracja projektora
 • balans toru audio
 • konfiguracja komputera obsługującego tablicę (*konieczne oprogramowanie dostarczone przez producenta tablicy)
 • kalibracja tablicy interaktywnej*
 • wykaz elementów uszkodzonych, wymagających wymiany
 • w miarę możliwości wymiana uszkodzonych elementów (za zgodą Zamawiającego, oddzielna pozycja na fakturze)
 • raport poserwisowy w formie zbiorczej (arkusz .xls zawierający podstawowe dane serwisowanego systemu i ewentualne sugestie eksploatacyjne)

170zł/netto

209,10zł/brutto

Przegląd serwisowy projektora mobilnego

Czynności wykonywane w ramach usługi:

 • diagnostyka przedserwisowa
 • konserwacja projektora
 • konfiguracja i kalibracja projektora
 • wykaz elementów uszkodzonych, wymagających wymiany
 • w miarę możliwości wymiana uszkodzonych elementów (za zgodą Zamawiającego, oddzielna pozycja na fakturze)
 • raport poserwisowy (arkusz .xls zawierający podstawowe dane serwisowanego systemu i ewentualne sugestie eksploatacyjne)

85zł/netto

104,55zł/brutto


 Artykuły powiązane:

- Podstawowe zasady stosowane podczas wykonywania wycen

© 2022 ERSTER - systemy multimedialne
Właścicielem serwisu jest FachTech