Kalkulacja kosztów dojazdu do Klienta

Przyjęliśmy, że dojazd do miejsca wskazanego przez Klienta, odległego od naszej bazy samochodowej w Sulejówku o mniej niż 10 kilometrów, wliczony jest w cenę usługi. Często zdarzają się wyjazdy dalsze. Warto więc wiedzieć, w jaki sposób wyliczamy orientacyjne koszty dojazdu.

Posiłkujemy się mapką zamieszczoną w zakładce: Kontakt/Dojazd do...

Po najechaniu myszką na kolorowy znacznik uruchamiamy skrypt "Dojazd do" i wpisujemy adres miejsca, do którego mamy dojechać. System nawigacji automatycznie wytycza optymalną trasę z uwzględnieniem ilości kilometrów. Jeżeli obliczona trasa jest dłuższa od 10km różnicę mnożymy przez 2pln.

Dlaczego mnożymy przez 2?

  • 0,83pln - wozokilometr (tam)
  • 0,83pln - wozokilometr (z powrotem)
  • 0,68pln - wynagrodzenie kierowcy, obsługa logistyczna usługi (pilne dojazdy do sklepów lub hurtowni, płatne parkowanie, itp...)

 

Przykład wyliczeń:

Trasa: Sulejówek -> Pruszków (41km) Kosz dojazdu: (41km - 10km) x 2pln = 62pln

© 2022 ERSTER - systemy multimedialne
Właścicielem serwisu jest FachTech